Задължения и отговорности

  1. Извършва входящ, текущ контрол и контрол на готовия продукт,съгласно установени сатандарти.
  2. Изготвя месечен отчет на база получени резултати.

Изисквания

  • Релевантно образованиекъм позиция Лаборант;
  • Комютърна грамотност-МS Office пакет;
  • Длъжностните задължения се изпълняват в сменен режим на работа 8 ч. -дневни смени;
  • Владеенето на английски е предимство.

Предложението

  • Въвеждащо обучение;
  • Работа във фирма с утвърдени позиции на пазара;
  • Добро възнаграждение;
  • Ежемесечни ваучети за храна.

Необходими документи за кандидатстване

Актуална автобиография