Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Този дух на непрекъснато усъвършенстване живее във всеки един от нас. Във връзка с инсталацията на нови производствени мощности, ние разширяваме екипа си в отдел Качество и търсим Лаборанти, Физикохимична лаборатория.

Задължения отговорности

 1. Физикохимичен анализ на всички входящи суровини (аромати, плодови концентрати) и опаковъчни материали от производствения процес до готовия продукт.
 2. Контрол на качеството на суровото и обезмасленото мляко, сметана, както и компонентите в производствения процес и всяка партида от готовия продукт.
 3. Анализ на миещи разтвори, с цел ефективно измиване на машини и съоръжения за производство.
 4. Метрологична проверка на всички апарати и инструменти за измерване.
 5. Следване на инструкциите за безопасна работа, както и спазване на добрите производствени и хигиенни практики.

Изисквания

 • Минимум средно образование, специализирано в Хранително-вкусова промишленост, Химия, Биохимия и др.;
 • Предишен опит на позиция свързан с физико-химични анализи на храни;
 • Готовност за динамична и интензивна работа;
 • Работа на 12 часови смени, дневни и нощни;
 • Умение за работа в екип.

Предложението

 • Професионална и динамична работна среда;
 • Производство, базирано в центъра на София;
 • Обучение от компанията, предоставящо възможност за адаптация и научаване на спецификите на работа;
 • Пакет от допълнителни социални придобивки – здравно осигуряване, ваучери за храна и др.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография