Шрайбер Фуудс България ЕООД е компания производител на млечни продукти. В момента търси да назначи квалифициран кандидат за позицията “Лаборант Физикохимия”.

Месторабота: София

Задължения отговорности
 • Физикохимичен анализ на всички входящи суровини (аромати, плодови концентрати) и опаковъчни материали от производствения процес до готовия продукт
 • Контрол на качеството на суровото и обезмасленото мляко, сметана, както и компонентите в производствения процес и всяка партида от готовия продукт
 • Анализ на миещи разтвори, с цел ефективно измиване на машини и съоръжения за производство
 • Метрологична проверка на всички апарати и инструменти за измерване
 • Следване на инструкциите за безопасна работа, както и спазване на добрите производствени и хигиенни практики

Изисквания
 • Минимум средно образование, специализирано в Хранително-вкусова промишленост, Химия, Биохимия и др.
 • Предишен опит на позиция свързан с физико-химични анализи на храни
 • Готовност за динамична и интензивна работа
 • Работа на 12 часови смени, дневни и нощни
 • Умение за работа в екип

Предложението
 • Професионална и динамична работна среда
 • Производство, базирано в центъра на София
 • Обучение от компанията, предоставящо възможност за бъдещо развитие
 • Пакет от допълнителни социални придобив

Документи за кандидатстване
 • Актуална автобиография

Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/6370371