Цел на длъжността: Извършва физикохимичен, органолептичен анализ и контрол на входящи суровини и материали, междинни продукти, готови продукти. Подготовка на реактиви, консумативи и обзавеждане за обезпечаване работата в лабораторията.

Задължения и отговорности

 1. Познава технологичната документация за производствената дейност на предприятието, химичните показатели на всички произвеждани продукти, оборудването на лабораторията и правила за експлоатацията му. Знае методиките за анализ на основните показатели на продуктите.
 2. Извършва изпитване и контрол на входящи суровини, сурово мляко.
 3. Извършва стандартизиране и анализ на полуфабрикати.
 4. Извършва проследяване на основни и допълнителни суровини, междинни и готови продукти по утвърдените физикохимични и микробиологични показатели:
  • млечни суровини-сурово мляко,обезмаслено мляко, млечна сметана и др.
  • закваски
  • стандартизирани и пастьоризирани млечни полуфабрикати
  • готова продукцияот всички технологични линиии на всички етапи от производствения процес
 5. Документира резултатите.
 6. Спазва внедрените в лабораторията системи, методики и стандарти по качество.

Изисквания

 • Образование: минимум средно специално образование в областта на хранително-вкусовата промишленост, химията и биологията;
 • Професионален опит: минимум една година на сходна длъжност в предприятие от ХВП ще се счита за предимство;
 • Компютърна грамотност – Word, Exsel – на добро ниво;
 • Умение за работа в екип;
 • Готовност за динамична и интензивна работа.

Предложението

 • Възможност за придобиване на ценен практически опит, знания и умения;
 • Възможност за професионално развитите;
 • Коректност, сигурност и стабилност в трудово-правните отношения;
 • Пакет от социални придобивки.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография с актуална снимка