Лаборант акредитирана лаборатория /по заместване/

Компанията обявява конкурс за свободна позиция “ЛАБОРАНТ АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ” /по заместване/.

Задължения и отговорности

 1. Извършва самостоятелно лабораторни анализи на химически продукти в съответствие с действащата нормативно-техническа документация.
 2. Установява съответствие с действащата нормативно-техническа документация и попълва необходимата документация във въведената Системата за управление.
 3. Отбира проби от производствените инсталации.
 4. Извършва изпитване в областта на емисиите и технологични газове.
 5. Участва в технологични обследвания.
 6. Извършва анализи за измерване на експлозивната опасност на средата при ремонтни дейности.
 7. Режим на работа – предимно редовна смяна, при необходимост на смени.

Изисквания

 • Химическо образование – висше или средно (предимство е висшето образование);
 • Професионален опит – минимум 6 месеца;
 • Умение за работа в екип;
 • Компютърна грамотност.

Предложението

 • Много добро заплащане и допълнителни социални придобивки;
 • Въвеждащо обучение;
 • Възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип в рамките на ясна структура на отговорности;
 • Адекватна техническа обезпеченост на работното място;
 • Възможност за професионално развитие и реализация в една от най-големите български компании.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография;
 • Копие от диплом за завършено образование;
 • Други документи, които бихте искали да бъдат взети под внимание.

Срок за кандидатстване: 31.03.2023 г.