Задължения и отговорности

 1. Организира, координира и контролира дейностите, свързани с химичните процеси в производството.
 2. Проверява и коригира химичния състав на ваните за обезмасляване, байцване и промивка.
 3. Измерва температурата и концентрацията на разтворите.
 4. Нанася необходимите корекции.

Изисквания

 • Висше или средно химическо образование;
 • Нормативни и методологически познания за материалите за организация на химическото производство;
 • Стандарти и технически условия за ползване и съхранение на суровините и материалите;
 • Знания за качествените характеристики на суровините и нормите за тяхното разходване;
 • Трудов стаж по специалността.

Предложението

 • Работа в утвърдена българска производствена компания;
 • Отлично възнаграждение;
 • Безплатен транспорт;
 • Безплатно хранене.

Необходими документи за кандидатстване

 • Подробна автобиография