БАЛКАНФАРМА ДУПНИЦА търси да присъедини към своя екип ЛАБОРАНТ.

Задължения и отговорности

 1. Следи и спазва установените правила за безопасност, както и тези за Добра Лабораторна Практика и Добра Документална практика.
 2. Извършва физико-химични анализи на изходни материали, междинни, насипни и крайни продукти.
 3. Вземане на проби и извършва анализ на вода – питейна и пречистена.
 4. Обработва и документира на време резултати от изпитванията и в съответствие с изискванията на процедурите.
 5. Поддържа реда и чистотата на работното място, аналитичната апаратура и лабораторната стъклария.

Изисквания

 • Образование – средно-специално в областта на лабораторната практика, както и по специалностите Помощник Фармацевт, Екология, Биология или други с разширено изучаване на химия;
 • Умения за ефективна и конструктивна работа в екип;
 • Аналитично мислене;
 • Отговорност и почтеност при изпълнението на служебните задължения;
 • Готовност за работа на смени;
 • Английски език на работно ниво се счита за предимство.

Предложението

 • Диференцирано ниво на заплащане и кариерно позициониране в зависимост от професионалните компетенции и опит;
 • Специфично обучение, съобразено с отговорностите на длъжността;
 • Съвременна работна среда, апаратура и оборудване на световно ниво;
 • Дългосрочна заетост и възможности за кариерно развитие;
 • Допълнителни придобивки – ваучери за храна, заплащане за сменен режим, допълнително здравно осигуряване, гъвкава придобивка, включваща карти за спорт, допълнително пенсионно осигуряване и др.;
 • Осигурен транспорт за работещите на сменен режим за гр.Дупница и близки населени места, гр. Благоевград, гр. Кюстендил, гр. Перник, гр. Радомир.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография