„Свилоцел” ЕАД е надежден и предпочитан работодател в общината, предлагащ сигурност и добра работна среда на служителите си.
Фирмата е производител на сулфатна избелена целулоза от широколистна дървесина. Производственият процес е непрекъснат и се осъществява на отделни етапи, включващи процеси по обработка на дървесината, изваряване , избелване, сушене, нарязване и опаковане.
В момента компанията търси да назначи: Лаборант.

Задължения и отговорности

  1. Определя химическия състав и основните свойства на суровините, полуфабрикатите и готовата продукция в съответствие с изискванията на стандартизационни документи.
  2. Извършва анализи и окачествяване на суровини и готова продукция.

Изисквания

  • Средно образование;
  • Възможност за работа на сменен режим.

Предложението

  • Начално и продължаващо обучение;
  • Купони за безплатна храна;
  • Рискова застраховка „Живот”;
  • Безплатен транспорт до работното място.

Необходими документи за кандидатстване

  • Автобиография с актуална снимка

Срок за кандидатстване: 10.09.2023 г.

За контакт: отдел „Човешки ресурси” , телефон : 0884218731

Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/7009407