В момента дружеството търси да назначи Лаборант.

Изисквания

  • Образование: Средно или Средно – специално в област “Химия;
  • Професионален опит: за заемане на длъжността не се изисква трудов стаж по специалността, но ако има такъв, ще се счита за предимство.
  • Способност за работа самостоятелно и в екип;
  • Основни понятия в областта на химията, физиката;
  • Възможност и умения за боравене с измервателни инструменти;
  • Компютърна грамотност;
  • Комуникативност и отговорност.

Необходими документи за кандидатстване

  • Актуална автобиография