Задължения и отговорности

 1. Осъществява входящ и изходящ контрол на суровини, материали и продукция.
 2. Осъществява текущ и краен контрол на произвежданите продукти.
 3. Прецизно изпълнение на аналитични химични и физикохимични анализи.
 4. Изготвяне на текуща документация и справки.
 5. Спазване на фирмените стандарти и процедури.

Изисквания

 • Образование с химическа специалност;
 • Професионален опит в производствено предприятие ще се счита за предимство;
 • Компютърна грамотност – работа с MS Office (Excel);
 • Отговорност към поставените задачи;
 • Организираност, експедитивност, изпълнителност;
 • Умения за работа в екип.

Предложението

 • Дългосрочна заетост;
 • Конкурентно възнаграждение, в зависимост от квалификацията и професионалния опит;
 • Допълнителни начисления, съгласно Кодекса на труда;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Ваучери за храна;
 • Работа по график;
 • Възможности за обучение, според позицията;
 • Работа в екип от мотивирани професионалисти;
 • Осигурен транспорт до работното място от Раднево и Стара Загора.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография