Изисквания

 • Образование: висше/специалност Химия (вкл. студент, горен курс на обучение);
 • Желание за придобиване както на практически, така и на нови теоретични познания;
 • Комуникативност и организираност;
 • Отговорност, лоялност и дисциплинираност;
 • Компютърна грамотност;
 • Английски език;
 • Професионален опит не е задължителен.

Предложението

 • Възможност да станете част от иновативна българска компания;
 • Участие в интересни и предизвикателни проекти;
 • Отлични възможности за повишаване на квалификацията;
 • Придобиване на практически знания в областта;
 • Възнаграждение, съобразено с пазара и в съответствие с постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография;
 • Актуална снимка.