Камко ЕООД е лидер на пазара, търговец и производител на качествени козметични продукти. Във връзка с разширяване на дейността, фирмата търси да назначи Лаборант – производство – Пловдив /отдел Качество/.

Задължения и отговорности

 1. Извършва от входящ контрол на основните и допълнителните суровини, междинен до краен контрол на произвежданите продукти.
 2. Познава добре производствената дейност и показателите за анализ на произвежданите артикули във фирмата.
 3. Провежда анализи на продукцията в съответствие със стандартизационните документи, спазва лабораторните инструкции за методите на анализ и изпълнява стриктно инструкциите за работа с апаратите в лабораторията.
 4. Отразява всички етапи при провеждане на изпитванията в лабораторни формуляри и регистриране в информационна система.
 5. Следи за изправното състояние на техническите средства, с които работи и сигнализира на технолога, при констатирани нередности.
 6. Следи за наличните количества от консумативите, с които работи, и сигнализира преди изчерпването им.

Изисквания

 • Висше образование – Химия, Физика или друго релевантно за длъжността;
 • Професионален опит като лаборант – предимство;
 • Компютърна грамотност;
 • Умения за работа в екип.

Предложението

 • Трудов договор, осигуровки и дългосрочна заетост;
 • Пълен работен ден /8:30 – 17:30/;
 • Петдневна работна седмица;
 • Сигурно и редовно заплащане;
 • Социални придобивки;
 • Отлична работна атмосфера и условия на труд;
 • Осигурени зони за почивка и хранене.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография;
 • Актуална снимка;
 • Кратко мотивационно писмо.

Срок за кандидатстване: 14.12.2022 г.