Задължения и отговорности

Осъществява входящ, производствен и краен контрол при производството на безалкохолни напитки и вода съгласно разработените фирмени инструкции и процедури.

Изисквания

  • Средно специално или висше образование (Химия или УХТ);
  • Професионален опит: трудов стаж по специалността е предимство;
  • Умения за работа в екип;
  • Умения за работа в динамична среда;
  • Умения за работа под напрежение;
  • Наблюдателност, точност, отговорност;
  • Компютърна грамотност.

Фирмата предоставя ваучери за храна на стойност 200 лева.

Необходими документи за кандидатстване

  • Актуална автобиография