В момента компанията търси да присъедини към своя екип Лаборант / Контрольор по качество.

Задължения и отговорности

 1. Взема проби от различни елементи или от цялостноя производствен продукт и ги анализира и изпитва.
 2. Води необходимата документация.
 3. Прави анализи, изпитвания и други видове изследвания на материали и готова продукция за определяне съответствието им на действащите технически условия и стандарти.
 4. Извършва контрол на технологията за пречистване на отпадните води.
 5. Наблюдава химичния процес при пречисване на отпадните води.
 6. Извършва анализи за качеството на пречиствената вода.

Изисквания

 • Образование – средно специално или висше;
 • Работа с компютър;
 • Лични качества – организаторски способности, инициативност, комуникативност, оперативност и лоялност.

Предложението

 • Вътрешно фирмено обучение;
 • Възможност да станете част от млад, динамичен и мотивиран екип;
 • Работно време на регламентиран график;
 • Възможност за развитие във фирма с традиции и утвърден лидер на пазара;
 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Дългосрочни трудови взаимоотношения.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография