ГЛОБЪЛ РЕЦИКЛИНГ ООД търси да назначи отговорен кандидат на позицията Лаборант.

Задължения и отговорности

  1. Взема проби от произвeдeния продукт (PET флейки) и ги анализира и изпитва.
  2. Води необходимата документация.
  3. Настройва уредите и контролира потреблението на химикали.
  4. Отговаря за достоверността на извършените анализи и направените заключения.
  5. Отговаря за правилното използване на различните аналитични методи и уреди, съоръжения и прибори в лабораторията.

Изисквания

  • Знания за химико-физическите свойства на използваните суровини и материали и стандартизационните изисквания към тях;
  • Знания за съвременните средства, използвани за анализ и контрол на суровините, материалите и готовата продукция.

Фирмата предлага работа на смени по график, добро заплащане.