Изисквания

  • Опит в дадената сфера;
  • Да извършва химически изследвания, анализи и измервания на материалите и на готовата продукция;
  • Да проявява способност за работа в екип, да проявява коректност и толерантност;
  • Да може да работи с компютър в рамките на Microsoft Office с умения за работа с инсталирания лабораторен софтуер.

Предложението

  • Добро заплащане и условия на труд;
  • Работно време – 8:00-17:00 ч. всеки делничен ден;
  • Осигурен транспорт от Любимец и Свиленград.