Изисквания

  1. Опит в дадената сфера.
  2. Да извършва химически изследвания, анализи и измервания на материалите и на готовата продукция.
  3. Да проявява способност за работа в екип, да проявява коректност и толерантност.
  4. Да може да работи с компютър в рамките на Microsoft Office с умения за работа с инсталирания лабораторен софтуер.

Предложението

  • Добро заплащане и условия на труд;
  • Работно време – 8:00-17:00 ч. всеки делничен ден;
  • Осигурен транспорт от Любимец и Свиленград.