Лаборант-техник

"Институт за клинични експертизи-България"АД търси да назначи Лаборант-техник за тестване на козметични продукти върху доброволци.

Месторабота: гр. София

Начално брутно месечно възнаграждение 1050 лева + 80 лева ваучери

Изисквания:

- средно или висше образование - специалност биология, химия, микробиология.
- владеене на английски език е с предимство
- прецизност и бързина
- работа в динамична среда под напрежение
- добри комуникативни способности

При интерес към тази позиция, изпратете актуална автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/5637484