Лабораторен специалист - аграрни анализи

СЖС България, филиал на фирмената Група SGS S.A., със седалище в Женева/Швейцария, с предмет на дейност: контролни услуги, сертификация на системи, продукти и производства, лабораторни анализи,

търси лабораторен специалист за сектор „Селскостопански продукти и храни” в лабораторията си в град Варна, със следните мин. изисквания:

- висше образование – химия или биология;
- опит в извършването на анализи на зърно, фуражи, олиа е предимство;
- владеене на работен английски език;
- добра компютърна грамотност;
- отговорна, мотивирана личност, с желание за работа и развитие.

Задължения:
- извършване на химични и / или физикохимични анализи на селскостопански и хранителни продукти.

Ако проявявате интерес към позицията, изпратете актуална автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/5720656