ЛАБОРАНТ

Във връзка с разширяване на своето производтсво, предприятие за преработка на маслодайни култури търси да назначи лаборанти при следните изисквания:

Месторабота: гр. Ямбол

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
- Входящ контрол на суровина за преработка;
- Анализ на междинни продукти от технологичния процес и готовия продукт;

ИЗИСКВАНИЯ:
- Висше/средно специално образование - с насоченост ХВП или химия;
- Компютърна грамотност;
- Готовност за работа на смени;
- Умения за работа в екип;

ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
- Прецизност, точност, коректност при извършване на анализите;

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:
- Добро заплащане;
- Дългосрочна заетост;
- Добри условия за работа;
- Възможност за професионално развитие в утвърдена за отрасъла си компания;
- Трудов договор;
- Гъвкаво работно време.

Ако желаете да сте част от работния екип във фирма, покриваща европейските стандарти, ако сте организирани и динамични личности, с мотивация за реализация и израстване в йерархията, изпратете автобиография с актуална снимка. Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/5816963