Лаборант за прогимназиален етап

Частно средно училище „Свети Георги” съчетава най-доброто от българската и британската образователни системи и разполага с една от най-добрите учебни и спортни бази на територията на град София. Нашата цел е да осигурим спокойна и забавна атмосфера на световно ниво, където децата и младите хора да могат да растат и да се обучават. Задачата ни е да се грижим за сигурността и да насърчаваме благополучието на всички наши ученици, независимо от тяхната раса, способности, религия, пол или култура.
В съответствие с целите на училището и във връзка с приоритетите му, търсим да назначим:

ЛАБОРАНТ ЗА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Изисквания:
• Завършена степен на образование по специалностите „Химия“ и/ или „Биология“ или други специалности, даващи компетентност по природни науки;
• Отлично владеене на английски език – ниво B2 – C2;
• Комуникативна и отговорна личност;
• Желание за работа в динамична среда;
• Умение за работа в екип.

Отговорности:
• Подпомага технически международния екип на катедра „Природни науки“;
• Подпомага учениците при приготвянето на материали и при работа с техническото оборудване;
• Преимущество е предишен опит в научна сфера, както и практически опит за поддръжка на лабораторно оборудване;
• Да има ясна представа от политиките за безопасност в лабораторни условия;
• Проверка и зареждане на учебни материали.

Поддръжка:
• Грижа за лабораторното оборудване и апаратурата;
• Организация и поддръжка на необходимия асортимент от химични вещества;
• Сглобяване и поддръжка на оборудването;
• Организация и съхранение на химически материали и оборудване;
• Закупуване на необходимите за лабораторията материали.

Оперативни дейности:
• Поддръжка на хранилище и 2 лаборатории, изградени изцяло по стандарт на Cambridge International Education;
• Провеждане на практически дейности;
• Създаване на химически смеси, сглобяване на апарати, доставяне на оборудване в кабинетите;
• Подпомагане на практическата дейност в часа, чрез осъществяване на демонстрации;
• Грижа за растенията и/ или животните, при наличието на такива;
• Събиране, проверяване и връщане на оборудване в склада;
• Общо почистване на лабораторията: пейките, прилежащото оборудване, лабораторните мивки;
• Изхвърляне на отпадъчни материали.

Технически дейности:
• Оценяване на риска при извършване на техническите дейности в лабораторията;
• Осигуряване на техническа подкрепа за учителите, включително при осъществяването на инструктаж за безопасността и здравето;
• Придобиване и усвояване на знания/ умения, съответстващи на най – актуалното в сферата на практическа наука и изискванията за здраве и безопасност;
• Извършване на проверки за безопасността в лабораторията, стаите и склада.

Общи дейности:
• Присъствие и участие в срещи и обучения на служителите;
• Придържане към установените практики и политики за работа в рамките на училището, включително тези, акцентиращи на принципа за равните възможности.

Специфични изисквания:
Основен приоритет за St. George International School and Preschool е да се грижи за благосъстоянието на учениците, и да насърчава младите хора в тяхното развитие. Затова, по време на работа, от кандидата се очаква да спазва този основен принцип.

Ние Ви предлагаме:
• Трудов договор и добавка социален пакет;
• Бонуси и стимули;
• Работно време – 8 часа и условия на труд съгласно Кодекса на труда.

Да сте част от екипа на ЧСУ „Свети Георги” означава да желаете да развивате своята креативност и професионализъм и да получавате подкрепа от една иновативна и разрастваща се организация, а също и да работите в млад, енергичен и амбициозен екип.

Ако считате, че ние сме Вашето място за развитие, ще се радваме да обсъдим възможността да станете част от нас.
Изпратете ни Вашата автобиография, мотивационно писмо и актуална снимкa по Ваше желание, чрез сайта на Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/5641319
Важно е да посочите и контакти /ел. адреси и имена/ за препоръки, в съответствие с чл. 128а, ал.2 от КТ.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.