Лаборант

Фирма "Парти Дринкс" ЕООД, Завод за безалкохолни напитки "Парти Дринкс", обявява свободно работно място за длъжността: Лаборант
Завода се намира на 10 км от гр. Пловдив

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА
Извършване на лабораторни изпитвания на технологични параметри и готова продукция.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
• Пробонабиране
• Извършване на класически микробиологични анализи на води и безалкохолни напитки
• Стерилизация на хранителни среди
• Физико-химични/химични изпитвания на води и безалкохолни напитки
• Следене и попълване на лабораторната документация

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ
• Висше образование (Биология, Биология и химия, Хранителни технологии)
• Отговорност за достоверността на извършените анализи
• Аналитично мисленe
• Много добри организационни умения
• Коректност при изпълнение на служебните си задължения
• Умения за работа в екип

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
• Работа на смени: 1-ва смяна - от 06:00 ч. до 15:00 ч.; 2-ра смяна - от 15:00 ч. до 24:00
• Работа в динамична среда
• Сигурност и стабилност в трудовите отношения

Ако тази позиция представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, изпратете актуална автобиография придружена с актуална снимка, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/5641470