Лаборант

Монди е международна група за производство на опаковки и хартия, с около 26 000 служители в производствени единици в 30 държави, разположени на четири континента. Тя обслужва пазари по целия свят. Основните производствени единици на Монди са разположени в централна Европа, Русия и Южна Африка.
В момента компанията търси да назначи:

Лаборант
Месторабота: гр. Стамболийски

Основни отговорности:
- Извършване на лабораторни тестове и даване на заключение за качеството на постъпващи суровини, технологични параметри и готова продукция;
- Участие при разработване на нови стандарти, методики и др.;
- Извършване на аналитични тестове при калибриране на лабораторните и промишлени контролно-измервателни прибори;
- Изготвяне и съхраняване на резултатите в база данни (журнали, диаграми, анализни свидетелства и др.).

Основни изисквания:
- Висше образование – специалност „Химия”, „Химични технологии”, „Химия на дървесината” и др. с химическа насоченост;
- умения за прецизна аналитична дейност;
- владеене на английски език на работно ниво (писмено и говоримо) e предимство;
- желание за работа в непрекъсваем производствен процес (работа на смени, вкл. нощна смяна);
- Умения за работа в екип;
- желание за развитие и поеманe на отговорности;
- опит в произовдствена среда се смята за предимство;
- добри компютърни умения (Word, Excel, Power Point).

При интерес към тази позиция, изпратете актуална автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/5631523