Лаборант - отговорник GMP

Кемкос ЕООД е българска компания ориентирана в производството на козметични и почистващи продукти. Основната визия на компанията е да произвежда продукти с отлично и постояно качество на достъпни цени за потребителите.
В тази връзка компанията търси да назначи:

ЛАБОРАНТ
Месторабота: с. Ягода (общ. Мъглиж)

Основни задължения:
- Входящ контрол на суровини.
- Анализ на проби от произвежданите полуфабрикати и готова продукция, определя качествените показатели посредством измервателни уреди и органолептично.
- Контролира съхранението на суровините и материалите, спазвайки посочените изисквания от
доставчика;
- Контролира правилното маркиране и обозначение на суровините и материалите.
- Отговаря за правилното и пълно водене на документацията по Добри Производствени Практики и ISO 9001
- Приготвя лабароторни проби за нови продукти спрямо зададените рецепти от ръководството.

Изискванията за заемане на длъжността:
- Химическо образование;
- Професионален опит най-малко 2 г. на подходяща длъжност;
- Да познава видовете, предназначението, устройството, принципа на действие и начина на работа на измервателните уреди (везна, pH метър и др.) и да може да работи с тях;
- Да проявява коректност в работата и в отношенията с ръководителите и с другите работници и служители;
- Да проявява висока дисциплина и отговорност при спазване на изискванията за безопасна експлоатация, профилактика, ремонт и поддръжка на оборудването;
- Да повишава знанията и квалификацията си, както и да помага за повишаване на квалификацията на други работници и специалисти.
- Владение на ангийски език на основно ниво се счита за предимство.

Компанията предлага:
- Работа във високо квалифициран и мотивиран екип;
- Възможности за разширяване на квалификациите и професионалното развитие в рамките на компанията;
- Атрактивно възнаграждение;
- Отлична работна среда.

Ако проявявате интерес към тази позиция и отговаряте на посочените изисквания, изпратете автобиография и актуална снимка на e-mail: office@chemcos.eu