Лаборант ЦИЛ акредитирана лаборатория, изпитване OES-ICP

Агрополихим АД е водещ производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер в производството на фосфорни торове на Балканския полуостров. Компанията е частно дружество с българско и белгийско акционерно участие с над 40 годишни традиции, в което работят около 1000 души. Намира се в град Девня, Североизточна България.

Компанията обявява конкурс за свободна позиция Специалист „Лаборант ЦИЛ акредитирана лаборатория, изпитване OES-ICP".
Месторабота: гр. Девня

Резюме на длъжността:
- Извършва самостоятелно лабораторни анализи на химически продукти в съответствие с действащата нормативно-техническа документация;
- Установява съответствие с действащата нормативно-техническа документация и попълва необходимата документация;
- Извършва измервания на оптико-емисионен спектрометър с индуктивно свързана плазма (OES-ICP);
- Подменя резервни части на OES-ICP в ежедневната работа;
- Участва в технологични обследвания.

Успешният кандидат притежава:
- Химическо образование – висше или средно (предимство е висшето образование и с опит в областта на изпитвания с OES-ICP;
- Професионален опит – минимум 6 месеца;
- Умение за работа в екип;
- Компютърна грамотност.

Компанията предлага:
- Конкурентно възнаграждение и допълнителни социални придобивки;
- Възможност за работа в ясна структура на отговорностите в една от най-големите български компании;
- Въвеждащо обучение.

Ако желаете да станете част от екипа на компанията, изпратете не по-късно 19.04.2021 г. следните документи:
- Автобиография;
- Копие от диплом за завършено образование;
- Други документи, които бихте искали да бъдат взети под внимание.

Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/5637871