Лаборант

Астра Биоплант ЕООД е утвърден производител и лидер на пазара по внедряване на технологии за алтернативни горива. Във връзка с развитие на дейността си, компанията търси да назначи:

Лаборант
Месторабота: гр. Провадия

Основни функции и задължения:
• Извършва лабораторен контрол на произвежданите полупродукти и продукти по време на всички етапи от производствения процес, съгласно техническата документация.
• Извършва лабораторен контрол на суровината и произведената от нея продукция, съгласно съществуващи процедури и стандарти.
• Анализира полуфабрикатите от производството и заделя контролни проби от произведените продукти
• Съхранява контролните проби в лабораторията в съответствие с гаранционните срокове на продуктите.
• Извършва извънредни анализи, контролни проби и мостри.
• Проверява състоянието на готовата продукция по време на експедицията и заделя контролна проба.

Изисквания:

- Средно специално и/или висше образование, придобито в сферата на биохимия и биотехлогогия; Аналитична химия и технология;
- Опит на подобна позиция – ще се счита за предимство;
- Добри комуникативни умения;
- Умения за работа в екип.

Компанията предлага:

- Трудов договор;
- Допълнителни бонуси;
- Социален пакет - ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване.

При интерес към тази позиция, изпратете актуална автобиография на e-mail: office@astrabioplant.bg