Квалифицирано Лице и Химик

Фирма, развиваща операциите си на европейските пазари, търси за лабораторията си в София Квалифицирано Лице и химици, отговарящи на следните изисквания:

- Опит в областта на GMP и GLP;
- Способност за работа в екип;
- Умения за комуникация с екипа, клиенти и институции;
- Възможност да ръководи екип е преимущество;
- Работа с документи на системата за качество, касаещи дейностите в лабораторията, изготвяне на СОП и други документи свързани с дейността на лабораторията.

За Квалифицирано Лице:
- Образование: висше - магистър по фармация или медицина, химия, биотехнология или биология със съответен завършен курс във Фармацевтичния факултет;
- Да отговаря на изискванията на чл.159 (1) от ЗЛПХМ;
- Опит като КЛ във фармацевтична компания мин. 2 години;
- Владеене на английски език е задължително.

За химици:
- Опит в химична лаборатория поне 3 години;
- Опит в трансфер и валидиране на аналитични методи;
- Опит в работа с течен и газов хроматографи;
- Владеене на английски език е преимущество.

При интерес, изпратете актуална автобиография на e-mail: office@interpharmaservices.com