Квалифицирано лице, фармацевтично производство

"Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД, фармацевтична компания с дългогодишен опит в производство на модерни терапевтични решения и комплексни генерици, търси да назначи:

Квалифицирано лице, фармацевтично производство

Изисквания за длъжността:
- Завършено висше образование магистърска степен - Фармация;
- Придобита специалност по Клинична фармация е предимство;
- Опит на подобна позиция 2 години;
- Перфектно владеене на английски език е задължително;
- Добра компютърна грамотност (MC Office) е задължителна;
- Аналитично мислене и способност за вземане на бързи и адекватни решения в стресови ситуации (мултитаскинг);
- Висока отговорност и организираност, експедитивност и точност в работата.

Описание на длъжността:
Издава сертификат за освобождаване на партида, след като установи, че:
- производствената партида отговаря на показателите на спецификацията на продукта, залегнали в химико-фармацевтичната част на Разрешението за употреба;
- производството на партидата е протекло съгласно изискванията на Наредба 15;
- основните производствени и тестови процедури са валидирани, като се вземе под внимание текущите условия за производство и отразеното в партидното досие;
- всички отклонения и промени в производствения процес и качествения контрол са разгледани и са предприети необходимите мерки, съгласно утвърдените процедури;
- всички промени в Разрешението за употреба или Разрешението за производство са направени и одобрени от ИАЛ;
- всички необходими тестове и проверки са извършени, включително и всички необходими тестове и проверки след отклонения или промени;
- цялата документация за производството и контрола е попълнена и надеждно завършена, съгласно СОП за партидно досие.
Води регистър на издадените сертификати за освобождаване на всяка партида от лекарствения продукт.
Организира и участва в разглеждането на рекламации и оплаквания.
Участва във вътрешни одити и в одити на доставчици.
Участва при разглеждане на отклонения от производствения процес.
Участва при контрол на промените.
Отговаря за освобождаване на готов лекарствен продукт за продажба.
Отговаря за блокиране и изтегляне на готов лекарствен продукт.
Отговаря за:
- освобождаване на готов лекарствен продукт за продажба;
- блокиране и изтегляне на готов лекарствен продукт;
- издаване на QP декларации и ТА.

Предоставяме Ви възможност за:
- Професионално развитие;
- Възможност за специализация и обучение;
- Работа в динамично развиваща се компания;
- Много добро възнаграждение.

Ако търсите възможност за развитие и притежавате комуникативност, отговорност, честност, лоялност, изпратете актуални автобиография, мотивационно писмо и снимка на e-mail: jobs@tchaikapharma.com