Контрольор Производствени звена

За „Завод за твърди лекарствени форми“  гр. София, Направление Качествен контрол, Софарма АД търси да назначи Контрольор Производствени звена.

Задължения и отговорности

 1. Вземане на представителни проби за изпитване и окачествяване на междинен и краен лекарствен продукт.
 2. При взимане на проби за анализ поставяне на необходимите етикети и вписване  в съответния журнал.
 3. Въвеждане в ЛИМС изходните данни за взетите проби за анализ и основните параметри на партидата подлежаща на окачествяване в лабораториите на КК.
 4. Извършване на контрол за съответствието и качеството на етикетите и вторичните опаковки на готовата продукция.
 5. Организиране и следене за правилното съхранение на взетите проби за анализ анализ до предаването им в лабораториите на КК.
 6. Спазване на всички СОП и инструкции за работа, които касаят изпълнението на длъжностните задължения.
 7. И др.

Изисквания

 • Висше бакалавър/средно образование– химия, фармация, биохимия, биотехнологии;
 • Компютърна грамотност; 
 • Стаж в производство на фармацевтични продукти ще се счита за предимство;
 • Възможност за работа на трисменен режим:
  • I-ва смяна от 6⁰⁰ ч. до 14⁰⁰ ч.
  • II-ра смяна от 14⁰⁰ ч. до 22⁰⁰ ч.
  • III-та смяна от 22⁰⁰ ч. до 6⁰⁰ ч.

Предложението

 • Стабилна и сигурна работна среда с възможност за усъвършенстване и професионално развитие;
 • Атрактивно възнаграждение;
 • Ваучери за храна;
 • Допълнително здравно осигуряване, включващо организирани профилактични прегледи     и поемане на стоматологични разходи;
 • Висококачествeно работно облекло;
 • Почивни дни между Коледа и Нова година;
 • Бонус “Препоръчай приятел” по утвърдени фирмени правила;
 • Множество отстъпки от фирми-партньори;
 • Редица вътрешни събития за служители и техните семейства;
 • Възможност за почивки в базите на Софарма на преференциални цени;
 • Подаръци за децата на служителите за Коледа, 1-ви учебен ден и др.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография