Задължения и отговорности

 1. Осъществява входящ, междуоперационен и изходящ качествен контрол.
 2. Работи с измервателна апаратура.
 3. Извършва точни химични анализи на произведените козметични продукти.
 4. Попълва и поддържа изрядна документация, съгласно изискванията на СУК.

Изсиквания

 • Средно или висше химическо, техническо образование;
 • Познаване на методите за изпитване и контрол на козметични продукти (предимство).
 • Компютърна грамотност – MS Office и/или опит с други софтуерни продукти (предимство);
 • Работа в екип.

Предложението

 • Фирмено обучение;
 • Възможност за професионално развитие;
 • Трудов договор, изпитателен срок 6 месеца;
 • Сменен режим на работа.

Необходими документи за кандидатстване

 • Професионална автобиография;
 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Копия от свидетелства за допълнителна квалификация;
 • Снимка.

За справки: тел. 066817121 – отдел Човешки ресурси