Контрольор качество в пакетажен цех (ОТКК)

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

„АР БИ ЕЛ ФУУД БЪЛГАРИЯ“ ООД е компания, занимаваща се с пакетиране, преработка и международна търговия на едро със зърнени и бобови храни. Във връзка с развитието на дейността си, компанията търси да назначи: Контрольор качество в пакетажен цех (ОТКК).

Задължения и отговорности

 1. Запознава се със заложените изисквания за всяка партида и контролира спазване на качествените параметри на стоката.
 2. Носи отговорност за спазване на качествените параметри на входящата и изходящата стока и упражнява контрол върху производствения процес за спазване на заложените критерии за качество.
 3. Докладва на ръководството при наличие на сериозни отклонения в качеството на продукцията.
 4. Води изискуемата документация и лабораторните дневници.
 5. Изпълнява други задачи, свързани с професионалната компетентност на тази позиция.

Изисквания

 • Подходящо средно или висше образование /ХВП, аграрни специалности, биология, химия, селско стопанство и др./;
 • Предимство са: професионален опит в производство на хранително-вкусовата промишленост или опит в лаборатория /всякакъв тип/;
 • Компютърна грамотност;
 • Умения да упражнява активен контрол;
 • Умения за работа в екип;
 • Отговорност и инициатива, точност и прецизност;
 • Отлично зрение.

Предложението

 • Стабилна и сигурна работна среда с възможност за усъвършенстване и професионално развитие;
 • Въвеждащо обучение за позицията;
 • Работа в утвърдена и развиваща се компания;
 • Дългосрочен трудов договор с коректен работодател;
 • Осигурен транспорт;
 • Динамична и интересна работна атмосфера;
 • 5 дневна работна седмиаца с работно време 8:00-17:00 ч.;
 • 20 работни дена платен отпуск.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография на български език с актуална снимка