Задължения и отговорности

  1. Извършва химичен, спектрален и металографски анализ на входящи материали, суровини, полуфабрикати и готова продукция.
  2. Извършва химичен контрол на разтвори в галваничните участъци и пречиствателната станция.
  3. Извършва анализ на формовъчни леярски смеси.

Изисквания

Образователни изисквания за длъжността: Висше или средно /химичен профил/