Задължения и отговорности

 1. Осъществява входящ контрол на всички суровини и материали.
 2. Контролира и анализира – качеството на боядисаната продукция с подходящи за целта уреди.
 3. Провеждат се лабораторни тестове и контрол в хода на технологичния производствен процес на продукта на всички операции.
 4. Извършва се химичен контрол и следене на показателите на продукта, според Qualicoat – международен стандарт за качество и системен контрол по предписаната технологична документация.
 5. Качествен контрол на готовата продукция.
 6. Окачествяване на готовият продукт чрез механични тестове.

Изисквания

 • Иновативност и ориентация към резултатите;
 • Организираност;
 • Желание за работа в екип и стремеж за усъвършенстване;
 • Отговорност и точност;
 • Креативност;
 • Висше или средно химическо образование;
 • Технически познания.

Предложението

 • Професионално развитие;
 • Коректни трудови отношения;
 • Сигурна и стабилна работа в разрастваща се компания с мотивиран екип;
 • Трупане на нови знания;
 • Съвременно оборудване за тестване и анализи;
 • Заплащане, съобразено с постигнатите резултати.

Компанията осигурява социална придобивка под формата на 200 лв. ваучер за храна, мобилен телефон, при добри резултати – бонуси.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография