Първата поточна линия на PPS Manufacturing ще произвежда полимерни (NBR) медицински ръкавици за еднократна употреба. За да стартира производството си, компанията търси самостоятелен и отговорен химик с опит и образование, подходящи да заеме водещата позиция по отношение на химичните процеси във фабриката.

Месторабота:

Пловдив

Задължения и отговорности

 1. Проверка на технологичния процес и съответствието му с производствена партидна документация.
 2. Качествен контрол на изходящата продукция – физико-химични и механични тестове според приложимите стандарти.
 3. Следене за поява на рекламации в производството, както и за предприетите спрямо тях коригиращи и превантивни действия.
 4. Подпомага и обучава Операторите на линията за откриване на несъответствия в процеса и произведения продукт.
 5. Попълване и поддържане на необходимата документация според ISO 9001 и т.н. приложими стандарти.

Изисквания

 • Подходящо образование и/или специализация с профил Химия;
 • Опит на подобна позиция се счита за предимство;
 • Самоинициативност и самостоятелност. Умение да се откриват, комуникират и решават проблеми;
 • Английски език на работно ниво;
 • Умение да се създава добра работна атмосфера и да се подпомага работата на екипа в лабораторията на фабриката;
 • Умение да се взимат решения и да се поема отговорност за тях;
 • Възможност за работа по график, с 8-часови смени, вкл. и нощни.

Предложението

 • Бъдете част от стартираща компания със силна визия и установени цели – които се превръщат в вълнуващи проекти;
 • Работете заедно с някои от най-добрите специалисти, работещи в иновативни области (които също са страхотни хора и колеги);
 • Ще придобиете силен фокус върху изграждането на марка с иновативни стратегии и подходи и разберете как обръщаме голямо внимание на непрекъснатото развитие;
 • Перспективи за дългосрочна заетост.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография