Изготвител на полуфабрикат /козметични изделия/

АРОМА АД, водещ производител на козметика, търси за своя екип мотивирана личност за позицията: Изготвител на полуфабрикат /козметични изделия/.

Задължения и отговорности

 1. Получаване и подреждане на определените места необходимите за технологичния процес суровини и материали.
 2. Следене за наличие на идентификационни етикети, срок и качество на годност на суровини и материали.
 3. Познаване на различните видове материали по основните им качества, физико-химични свойства и приложение (цвят, миризма и др.).
 4. Организация на правилното съхранение във варачно помещение.
 5. Изготвяне на полуфабрикат.
 6. Извършване на корекции при настъпили технологични проблеми в присъствието на специалист Химик.
 7. Вземане на проба от всяка варка за анализ в присъствието на лаборант.
 8. Ежедневно измива технологичното оборудване, използвано в смяната.

Изисквания

 • Образование – средно;
 • Качества и умения – отговорност, прецизност, работоспобност, дисциплинираност;
 • Професионален опит – предишна работа в производствено предприятие със сходна дейност или на подобна позиция ще е предимство;
 • Компютърна грамотност – добро ниво;
 • Готовност за работа на смени.

Предложението

 • Атрактивно заплащане обвързано с бонус схема за изпълнение на поставени цели;
 • Възможности за растеж и професионално развитие.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография

*Адресът на завода на АРОМА АД е гр. София, кв. Илиянци, ул. Кирил Благоев 12.