Изготвител на козметични продукти

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Задължения и отговорности

 1. Изготвяне на козметични продукти по утвърдени рецептури.
 2. Разработване на нови продукти.
 3. Контрол на качеството в производствения процес.
 4. Работа с техническа документация.

Изисквания

 • Минимум средно образование, специалност “Химия”;
 • Компютърна грамотност;
 • Наличието на опит ще се счита за сериозно предимство;
 • Наличие на знания и умения за разчитане на техническа документация;
 • Владеене на английски език е препоръчително;
 • Умения за работа в екип.

Предложението

 • Работа в отворена, динамична и екипна среда;
 • Въвеждащо фирмено обучение;
 • Работа на пълен работен ден;
 • Конкурентно възнаграждение след изтичане на пробният период;
 • Възможност за развитие;
 • Осигурен транспорт от гр. Перник до гр. Радомир.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография с актуална снимка