Инженер, стерилни лекарствени продукти

Задължения и отговорности

 1. Участва в дейностите по въвеждане в експлоатация на производствено оборудване и захранващи системи.
 2. Осигурява нормално функциониране на оборудване и захранващи системи.
 3. Извършва техническа поддръжка.
 4. Документира извършваните дейности, изготвя анализи за функционирането на оборудване и системи, предлага подобрения.

Изисквания

 • Завършено висше образование с техническа насоченост или в следните направление: „Химия“, „Биология“, „Биотехнологии“ или „Фармация“;
 • Опит в сферата на техническото обслужване на производствено оборудване или захранващи системи се счита за предимство;
 • Добро ниво на владеене на английски език се счита за предимство;
 • Добри компютърни умения;
 • Готовност за работа на смени;
 • Прецизност и отговорност.

Предложението

 • Условия за работа в съответствие с нормите на трудовото и осигурително законодателство;
 • Възможност за финансиране на продължаващо обучение и/или повишаване на квалификацията;
 • Ежегодни безплатни профилактични прегледи и възможност за възстановяване на разходи за лечение и медикаменти;
 • Възможност за възстановяване на транспортни разходи.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография;
 • Диплома за завършено образование.