Инженер “Осигуряване на качеството”

Компанията търси да назначи специалист на позицията Инженер “Осигуряване на качеството” за Направление “Осигуряване на качеството”.

Задължения и отговорности

 1. Изготвя квалификационна документация за възложените дейности по квалификация/ реквалификация/ калибриране на оборудване и системи и оформяне на резултати и заключителни доклади от изпитанията.
 2. Разработва стандартни оперативни процедури / работни инструкции, свързани с квалифицията и поддържането на квалификационния / калибрационния статус на оборудването.
 3. Участие в проверки на всички звена на фирмата за изпълнение на изискванията на ДПП.
 4. Обучение на ключов персонал за прилагане правилата на ДПП и свързаните инженерни аспекти на ДПП.

Изисквания

 • Висше образование – машиностроене, електроника, електротехника, измервателна техника, метрология, химическа, фармацевтична, биотехнологична или хранително вкусова промишленост;
 • Практически познания във фармацевтичната, хранително-вкусовата индустрия, химическата или машиностроителна промишленост е предимство;
 • Умения за изготвяне и работа с документация;
 • Компютърни умения – Auto CAD, MS Office;
 • Английски език – ниво В2– писмено и говоримо;
 • Практическият опит в областта на чистите помещения е предимство.

Предложението

 • Стабилна и сигурна работна среда;
 • Въвеждащо обучение и възможност за усъвършенстване и професионално развитие;
 • Мотивиращи условия на труд и възнаграждение;
 • Атрактивен социален пакет, включващ ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др., съгласно фирмените политики;
 • Бонус “Препоръчай приятел” по утвърдени фирмени правила.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография