Инженер химик – козметика, силиконови и текстилни продукти

Изисквания

 1. Професионална подготовка
  • Да притежава висше образование с химически профил, образователна степен инженер;
  • Да има професионален опит: най-малко 1 г. на същата или сходна дейност;
  • Да ползва английски език, във връзка с работата му;
  • Да има умения за работа с компютър в рамките на Microsoft Office, Excel.
 2. Личностни изисквания
  • Да проявява способност за създаване на екип и за установяване на безконфликтна атмосфера;
  • Да проявява коректност в работата и в отношенията с колегите и с други служители;
  • Да проявява висока дисциплина и отговорност при спазване на изискванията за безопасност на труда, пожарна безопасност и спазване на екологичните изисквания;
  • Да е способен на адекватни реакции и инициативи за незабавно решаване на възникнали в хода на проектирането проблеми;
  • Да повишава знанията и квалификацията си.

Предложението

 • Стабилна и сигурна работа с възможност за развитие;
 • Конкурентно заплащане с пълни осигуровки;
 • Ваучери за храна.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография