Инженер-химик или Химик в секция Стротелна химия и изолации

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

В момента компанията търси да назначи Инженер-химик или Химик в секция Строителна химия и изолации.

Задължения и отговорности

 1. Извършване на химичен анализ и изпитвания на суровини, материали и продукти, използвани в строителството.
 2. Внедряване на нови методи за изпитване.
 3. Непрекъснато самоусъвършенстване свързано с промяна на стандартизационните документи, нормативните документи / Наредби, Правилници, Заповеди, Решения и др./.
 4. Cпазване на стандартните методи за изпитване в лабораторията и безопасните условия на труд.
 5. Комуникация с клиенти.
 6. Съблюдаване изискванията на Системата за управление на качество, приета в НИСИ ЕООД.

Изисквания

 • Завършено техническо образование;
 • Завършено образование – бакалавър или магистър по химия или химични технологии;
 • Добро ниво на владеене на английски език писмено и говоримо;
 • Компютърна грамотност;
 • Желание за професионално развитие в областта на строителната химия;
 • Лоялност и висока мотивация за работа;
 • Професионален опит на подобна позиция в лаборатория- предимство;
 • Умение за работа в екип.

Предложението

 • Трудов договор на пълно работно време 40 ч./седмица;
 • Възможност за развитие и усъвършенстване в областта на строителната химия, включително и нови разработки, докторантури и т.н.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография