Във връзка с разрастване на дейността, фирмата търси да назначи: Инженер – химик

Задължения и отговорности

 1. Участва в производствените процеси и отговаря за достигане на изискваните характеристики на произвежданата продукция.
 2. Отговаря за стриктното изпълнение на технологичните процеси.
 3. Осъществява текущ и последващ контрол по време на производствения цикъл.
 4. Следи за съответствието на продукцията с установените норми, както и за точното изпълнения на технологичните процеси.
 5. Участва в разработването на нови технологии за производството.
 6. Отговаря за работата на техническия екип, ангажиран с производството.

Изисквания

 • Висше химическо образование;
 • Умения за вземане на самостоятелни решения при възникнали проблеми;
 • Отговорност и ангажираност към работата;
 • Професионалният стаж в производствено предприятие не е предимство.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография и снимка
 • Сканирана диплома за завършено образование