Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Задължения и отговорности

  1. Следене на производствения процес за постоянно отлично качество на готовите продукти и ефикасно използване на техническите ресурси.
  2. Участие в разработването, тестването и производството на нови продукти.
  3. Перфектно разбиране и спазване на приложимите процедури по безопасност.
  4. Оптимизация на използването на производственото оборудване.
  5. Взаимодействие с инженерите от отдел Производство при съставянето на производствения график.

Изисквания

  • Химическо образование;
  • Доказан опит на позиция инженер-химик и/или опит в химична лаборатория ще се смятат за предимство;
  • Добри комуникационни умения;
  • Владеене на английски език – работно ниво.

Като ключов член на екипа, ще имате възможността да допринесете за постоянното развитие на организацията, оказвайки значително въздействие върху оперативния успех на компанията.
Ако сте човек, който работи добре в екип, имате нагласа за дългосрочна кариера в нашата компания, отворени сте към придобиване на нови знания и сте водени от желание да помагате на колегите си, тогава сте добре дошли във Верила Лубрикантс АД.
Обедно хранене – кетъринг и здравна застраховка също са част от пакета, който Верила Лубрикантс АД предоставя на всички свои служители.

Необходими документи за кандидатстване

  • Актуална автобиография