Задължения и отговорности

 1. Консултиране и разработване на химико-технологични процеси при хранителни продукти и лекарства.
 2. Консултиране в химичен аспект относно материали, продукти, процеси.
 3. Разработване на методи за укрепване, комбиниране или създаване на нови продукти.
 4. Извършване на производствено-технологична, организационно-управленческа и проектантско-конструкторска дейност.
 5. Намиране на оптимални производствени режими.
 6. Определяне на химическите производствени методи, материали и стандарти за качество, за да осигурят съответствие с техническите спецификации.
 7. Установяване на процедури и стандарти за контрол с цел осигуряване на безопасност и ефективност на химическото производство.
 8. Контрол на качеството.
 9. Изпитване на продукти.
 10. Комуникация с експерти и специалисти от Централна и Южна Америка по въпроси, свързани с хранителни добавки и медицински изделия.

Изисквания

 • Висше образование в областта на химията (професионална квалификация „Инженер-химик“);
 • Отлично владеене на български език – писмено и говоримо;
 • Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Отлично владеене на испански език – писмено и говоримо;
 • Опит и преки наблюдения върху пазара на хранителни добавки и медицински изделия в една или повече държави в Латинска Америка;
 • Организираност;
 • Отлични компютърни умения;
 • Аналитично мислене;
 • Инициативност;
 • Умение за работа в екип;
 • Познания за обичаите и традициите в Централна и Южна Америка.

Предложението

 • Конкурентно възнаграждение и социални придобивки;
 • Детайлно обучение и възможност за развитие;
 • Единствена по рода си фирмена култура и активно участие в корпоративната демокрация;
 • Отлична работна среда.

Кандидатури на кандидати, осъществявали дейност в държава/ държави в Централна и Южна Америка през последните 5 години, ще бъдат разглеждани с предимство.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография и мотивационно писмо на испански език