Стажанти в отдел „Осигуряване на качеството и лаборатория“

Дружеството е сред най-големите и модерни мелници на Балканския полуостров и е част от австрийския холдинг GoodMills Group.
Стажът е организиран в отдел „Осигуряване на качеството и лаборатория“, оборудван с високотехнологични уреди, а екипът е съставен от изключителни специалисти. На стажантите е осигурено възнаграждение.

Локация: София

Участието в стажантската програма ще ви даде възможност:
• Да окачествявате постъпващата суровина – хлебна пшеница и произведения продукт – брашното; да извършвате органолептични анализи на влага, пепел, протеин, глутен, отпускане на глутена, ситов анализ.
• Да придобиете реални умения за работа в лабораторията на водещ производител на храни.
• Да работите с експерти в сигурна и професионална среда.
• Да споделите корпоративните ни ценности и култура.
• Да станете част от европейския ни екип.
• Да придобиете базови знания за практическото приложение на системата за управление на качеството и поддържане на стандартите за качество в предприятието.

Изисквания към кандидатите:
• студенти от специалности в областта на: химия, биология, биотехнологии, хранителни технологии и др.
• владеенето на английски език ще се счита за предимство
• работа с MS Office
• желание за участие в работния процес, екипност, организационни и аналитични умения, любознателност.

Документи за кандидатстване:
- Мотивационно писмо
- Aвтобиография с актуална снимка

Важно за нас е да посочите в документите си дата, която е удобна за вас за започване на стажа.

Не е задължително притежаването на предишен професионален опит, но при наличието на такъв, ще представлява интерес за нас да го опишете.

Документите да бъдат адресирани до Димитринка Такева, отдел „Човешки ресурси”.
За контакти и изпращане на документи:
тел. /02/8132 739; e-mail: dimitrinka.takeva@goodmills.bg

* Информация за компанията: https://goodmills.bg/