Инспектор по контрол на качеството

Фирма “АЛУПЛАСТ ЖТГ” ЕООД е съвременна производствена фирма за PVC и алуминиеви профили.

Поради разширяване на дейността фирмата търси да назначи Инспектор по контрол на качеството.

Задължения и отговорности

 1. Организира и координира цялостния процес по осигуряване качеството на продукцията от приемането на материали до излизането на готова продукция.
 2. Осъществява качествен контрол на произведената продукция.
 3. Следи за пълната окомплектованост на документацията, придружаваща изделията.
 4. Създава документация по проследяване на процесите по окачествяване, гарантираща необходимия качествен контрол в различните етапи на производство.

Изисквания

 • Образование – Средно химическо или техническо, Висше – химическо е предимство;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Динамична и организирана личност;
 • Инициативност, способност за вземане на самостоятелни решения;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Отговорност към поставените задачи;
 • Организираност;
 • Енергичност;
 • Постоянство;
 • Опит на подобна позиция – 3 години (ще се счита за предимство);
 • Работа в производствения бранш се счита за предимство.

Предложението

 • Постоянен трудов договор;
 • Възможност за придобиване на ценен професионален опит чрез практика;
 • Възнаграждение обвързано с резултатите;
 • Работа в млад и динамичен екип.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография със снимка