Инспектор по безопасност на труда

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Солвей Соди АД, Девня, един от най-големите заводи в света за производство на синтетична калцинирана сода, част от международната компания Солвей, търси да назначи Инспектор по безопасност на труда.

Месторабота: Девня

Задължения и отговорности
 • Участва във внедряването, управлението и контрола на дейностите за здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност;
 • Консултира и подпомага длъжностните лица по прилагане изискванията за осигуряване на безопасни условия на труд;
 • Провежда начални инструктажи на всички новопостъпващи лица в дружествата, посетители, учащи и лица на производствена практика, както и на персонала на външни фирми, работещи на обекти на територията на дружествата; 
 • Участва в проверки за спазване правилата за безопасни условия на труд и пожарна безопасност и контролира изпълнението на предложените препоръки;
 • Участва в работата по установяването и оценка на професионалния риск;
 • Организира и участва в анализирането на причините за инцидентите в дружествата;
 • Активно участва в разработването на фирмените нормативни актове – процедури, инструкции и правилници за безопасност и здраве при работа.

Изисквания
 • Висше техническо и/или висше химическо образование;
 • Много добра компютърна грамотност – MS Office;
 • Презентационни умения;
 • Добро ниво на владеене на английски език;
 • Опит на подобна позиция – 2 години;
 • Готовност за обучение и адаптиране към вече сформиран екип и стил на работа.

Предложението
 • Мотивиращо заплащане и допълнителни социални придобивки;
 • Възможност за професионална реализация и развитие в международна компания;
 • Осигурен транспорт от и до гр. Варна.

Документи за кандидатстване
 • актуална автобиография;
 • мотивационно писмо.

Ако проявявате интерес към това предложение и считате, че отговаряте на посочените изисквания, кандидатствайте за позицията на имейл bulgaria.careers@solvay.com.