Инженер-химик

ПАЧИКО ЕООД е български производител с 30-годишен опит в сектора на професионалните детергенти и дезинфектанти. Бързото разрастване от фамилна до корпоративна компания с международно участие доведе до разширяване на продуктово портфолио и клиентска база в България и извън нея.

В тази връзка ПАЧИКО ЕООД търси ИНЖЕНЕР ХИМИК, който да се включи в R&D екипът на фирмата.
Месторабота: гр. Русе

Основни отговорности:

- Участва в процесите на разработване и внедряване на нови и усъвършенстването на текущите продукти;
- Следи за новостите в технологиите на аналогични производства в страната и в чужбина и при възможност прави предложения за прилагането им в производството;
- Контролира изпълнението на химикотехнологичните процеси в съответствие с изискванията на производството и възможностите на инсталираната техника и оборудване;
- Извършва дейност по документиране на произведените продукти в съответствие с нормативните и технологичните документи (информационни листи за безопасност, технически информации, етикети, дневници и др.);
- Извършване на лабораторни тестове и даване на заключение за качеството на постъпващи суровини, технологични параметри и готова продукция;
- Следи за правилното използване и изправността на лабораторната апаратура материали и химикали, уведомява ръководството при повреди, предлага контролни проверки и измервания на апаратурата;
- Активно участва в изготвянето и оформянето на документация свързана с регистрация и нотификация на дезинфекциращи и почистващи продукти в страна и чужбина.

Основни изисквания:

- Висше техническо образование бакалавър или магистър по специалност „Химия” или друга подобна инженерна специалност;
- Опит на подобна длъжност минимум 5 години;
- Много добра компютърна грамотност и отлично познаване на MS Office;
- Добро владеене на английски език – писмено и говоримо;
- Опит в производството на детергенти се смята за предимство.
- Познания в регистрационните и нотификационни процеси на биоцидни и почистващи продукти се смята за предимство.

Компанията предлага:

- Интересна и динамична работа;
- Много добро възнаграждение и работни условия;
- Възможност за професионално развитие;
- Обучения и семинари за професионално развитие;
- Социални придобивки.

При проявен интерес, изпратете CV с актуална снимка на e-mail: office@pachico.net