Инспектор по безопасност на труда

Солвей Соди АД, Девня, един от най-големите заводи в света за производство на синтетична калцинирана сода, част от международната компания Солвей, търси да назначи:

ИНСПЕКТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
Месторабота: Девня

Основни отговорности:
• Участва във внедряването, управлението и контрола на дейностите за здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност;
• Консултира и подпомага длъжностните лица по прилагане изискванията за осигуряване на безопасни условия на труд;
• Провежда начални инструктажи на всички новопостъпващи лица в дружествата, посетители, учащи и лица на производствена практика, както и на персонала на външни фирми, работещи на обекти на територията на дружествата;
• Участва в проверки за спазване правилата за безопасни условия на труд и пожарна безопасност и контролира изпълнението на предложените препоръки;
• Участва в работата по установяването и оценка на професионалния риск;
• Организира и участва в анализирането на причините за инцидентите в дружествата;
• Активно участва в разработването на фирмените нормативни актове – процедури, инструкции и правилници за безопасност и здраве при работа.

Изисквания:
• Висше образование; висше техническо и висше химическо са предимство
• Много добра компютърна грамотност – MS Office
• Презентационни умения
• Добро ниво на владеене на английски език
• Опит на подобна позиция – 2 години
• Готовност за обучение и адаптиране към вече сформиран екип и стил на работа

Компанията предлага:
• Мотивиращо заплащане и допълнителни социални придобивки
• Възможност за професионална реализация и развитие в международна компания
• Осигурен транспорт от и до гр. Варна

Ако се интересувате от тaзи позиция, изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо не по-късно от 29.04.2022 г. на имейл: bulgaria.careers@solvay.com