Химик – Ин-процес контрол

Софарма АД търси да назначи:

Химик – Ин-процес контрол
Направление Качествен Контрол

Локация: София

I. Основни функции на длъжността:
- Да извършва анализи и изпитвания, свързани с междинния контрол на продуктите
- Да извършва контрол на почистване на оборудване и съоръжения

II. Специфични функции на длъжността:
- Да приема проби за анализи от контрольори КК производствени звена
- Да взема проби за контрол на междинни продукти
- Да извършва необходимите анализи за всяка партида и анализи на проби при почистване на оборудването
- Да спазва СОП за оценка на аналитичните резултати
- Да организира и следи за правилното съхранение на химикали, реактиви, работни и CRS стандарти

III. Изисквания към кандидатите:
- Висше образование (бакалавър ) или специализиран колеж – химия, фармация, биохимия
- Владеене на английски език – ниво А2
- Компютърна грамотност - Microsoft Office
- Познания по органична и аналитична химия
- Опит в организиране, извършване и разбиране същността на лабораторни анализи и тестове се счита за предимство
- Готовност за работа на смени

Ако това предложение представлява интерес за Вас и считате, че отговаряте на изискванията, изпратете Вашата актуална автобиография, чрез сайта на Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/6184032