Химик – за приготвяне и анализ на аналитични стандарти

Задължения и отговорности

 1. Приготвяне на аналитични разтвори и контрол чрез класически обемни и инструментални методи.

Изисквания

 • Висше химическо образование;
 • Владеене на английски език;
 • Компютърни умения.

Предложението

 • Конкурентно трудово възнаграждение и премии според личните резултати;
 • 4 -дневна работна седмица (от понеделник до четвъртък);
 • Допълнителни социални придобивки;
 • Съвременна работна среда, оборудване и съоръжения на световно ниво;
 • Обучение;
 • На живеещите извън Стара Загора се осигурява квартира.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография