Химик във физикохимична лаборатория на Пречиствателна станция за питейни води

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД – ПЕРНИК търси да назначи Химик във физикохимична лаборатория на Пречиствателна станция за питейни води.

Задължения и отговорности

 1. Изпитва продукти,съгласно обхвата на ЛИК, участва в разработването,валидирането и верифицирането на методи за изпитване.
 2. Носи отговорност за достоверността за резултатите от извършените изпитвания.
 3. Работи отговорно със средствата за измерване, като точно прилага методите на изпитване и спазва стриктно инструкциите за работа.
 4. Отговаря за правилното съхраняване на лабораторните материали при определените изисквания, съгласно нормативните документи или предоствена документация.
 5. Полага грижи за собствената си безопастност и за безопастността на лицата, с които работи.

Изисквания

 • Висше образование – бакалавър, магистър, специалност Химия;
 • Професионални знания и умения, свързани с дейността;
 • Познаване на нормативната база касаеща дейността;
 • Добро владеене на програмни пакети: Windows и MS Office;
 • Много добри комуникативни умения и работа в екип.

Предложението

 • Работа в утвърдено дружество;
 • Въвеждащо обучение;
 • Безплатен транспорт;
 • Пари за храна;
 • Добро заплащане.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография