Химик в Клиника по съдебна медицина и деонтологития

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

За нуждите на КЛИНИКА ПО СЪДЕБНА МЕДИЦИНА И ДЕОНТОЛОГИТИЯ болницата търси да назначи ХИМИК.

В лабораторията се извършват в пълен обем както класически, така и съвременни систематични химико-токсикологични изследвания за предварителен скрининг и потвърдителен анализ на лекарствени, наркотични и други токсични вещества в различни биологични проби. Използват се широк набор от методи като спектрофотометрични, имунохроматографски, биохимични и инструментални хроматографски и масспектрални техники за анализ.

Задължения и отговорности

 1. Приема проби постъпващи от КСМД и външни проби съгласно вътрешните правила на лабораторията.
 2. Води документация свързана с извършваната лабораторна дейност съгласно изискванията на ISO17025, ISO 18159, ISO 9001 и спрямо изискванията на GLP.
 3. Съставя документи и аналитични процедури съгласно изискванията на ISO17025, ISO 18159, ISO 9001 и спрямо изискванията на GLP.
 4. Изготвя процедури за калибриране на аналитични методи и технически средства съгласно изискванията на ISO17025, ISO 18159, ISO 9001 и спрямо изискванията на GLP.
 5. Подържа лабораторията в изряден вид.

Специфични функции на длъжността

 1. Извършва инструментален анализ на биологични проби.
 2. Следи за изрядното функциониране на аналитичната апаратура находяща се в СХТЛ.
 3. Следи внимателно извършваните аналитични дейности и дава експертно заключение на базата на разчетените резултати.
 4. Следи за подържане на постоянни условия в лабораториите на СХТЛ съгласно изискванията.
 5. Изготвя и валидира съвременни аналитични методи за анализ.

Изисквания

 • Висше образование – бакалавър или магистър по химия /аналитична химия/;
 • Компютърна грамотност- Microsoft office, Специализирани софитури за газова хроматография, течна хроматография, UV/VIS Спектрофотометрия, Бази данни, Масспектрални бази данни се счита за предимство;
 • Задълбочени познания по органична, аналитична и биохимия;
 • Опит в организиране, извършване и разбиране същността на лабораторни анализи и тестове;
 • Опит в разработването и валидирането на аналитични процедури се счита за предимство;
 • Отлично познаване на устройството и принципа на работа на системи за хроматография GC,GC-MS, LC, LC-MS, UV/Vis;
 • Опит с масспектрални бази данни;
 • Умения за работа с бази данни за научна литература;
 • Пoзнания по ISO17025, ISO15189, ISO9001 и GLP;
 • Наличието на стаж и професионален опит в областта ще се счита за предимство;
 • Комуникативност, умения за работа в екип, добри организационни умения, професионална компетентност и отговорност, инициативност.

Предложението

 • Работа в лечебно заведение с дългогодишна история и доказали се с годините специалисти;
 • Сигурност в заплащането на положения труд;
 • Добри условия за работа.